Programma's

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding

We willen goede en goed toegankelijke voorzieningen voor iedereen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. Voorzieningen die goed aansluiten op wat inwoners kunnen en willen. En die gedragen worden door inwoners en de vele gemeenschappen in Oss.
We stellen vast dat COVID-19 een zware wissel trekt op juist de organisaties in het sport-cultuur-ontmoeten domein. Hoewel er door COVID-19 veel aandacht is gekomen voor het belang van cultuur, ontmoeten, sporten en bewegen, zien we toch vooral dat de deelname over de hele linie afgenomen is. Het beperkt open zijn van de accommodaties (maatschappelijk en commercieel) draagt zeker bij aan dit effect. Het steeds opnieuw aanscherpen en versoepelen van COVID-19 maatregelen zorgden verder voor toenemende druk op bestuur en vrijwilligers bij zowel de professionele als de amateurorganisaties.

We hebben desondanks veel werk kunnen verzetten op het gebied van cultuur, sport en bewegen. Naast het ondersteunen van de organisaties vanwege de coronabeperkingen, hebben we belangrijke stappen gezet in het vernieuwen van beleidsambities (Cultuur verbindt O(n)ss, de visie Thuis in de Buurt, het Osse Sportakkoord, Vitale Verenigingen), de uitvoering van de Cultuuragenda en het hernieuwen van een aantal accommodaties.
De ambities en eisen op het gebied van duurzaamheid vragen om investeringen en aanpassingen in de bestaande voorraad. Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed doen we volgens de door de raad vastgestelde uitgangspunten, benoemd in de opinienota Verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 09:26:38 met de export van 02/08/2022 14:22:01