Programma's

Programma 1. Zorg en welzijn

Programma 1. Zorg en welzijn

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.

We investeerden in 2021 om beter aan te sluiten op de leefwereld van onze inwoners. In het afgelopen jaar zorgden we ervoor dat we nog meer wijkgericht zijn gaan werken. En hebben we voorbereidingen getroffen om hier ook met inwoners in gesprek te gaan. Waarbij we in het bijzonder aandacht hebben voor mantelzorg. Andere acties die een bijdragen hieraan leveren zijn opgesomd in de programma-onderdelen.
De transformatie van het Sociaal Domein krijgt steeds meer vorm in onze reguliere werkprocessen. Ook bijvoorbeeld in de digitaliseringsagenda Sociaal Domein. Ook geven we het vorm door te experimenteren in projecten en pilots. En de resultaten hiervan nemen we mee in onze werkprocessen. Daarbij is het waardevol dat onze partners in het Sociaal Domein hierin samen met ons optrekken.
Ondanks Corona, waardoor we met de nodige aanpassingen te maken kregen, zien we dat een groot deel van de geplande acties gerealiseerd zijn.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 09:26:38 met de export van 02/08/2022 14:22:01