Programma's

Programma 9. Veilige omgeving

Programma 9. Veilige omgeving

1. Inleiding

Vanuit dit programma werken we aan zo veilig mogelijke wijken en kernen in Oss. Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden en hebben daarbij vaak een proces of beleidsmatige rol. Daarnaast kennen we een zelfstandige rol, daar waar het gaat om het inzetten van bestuursmaatregelen om de openbare orde te handhaven en ondermijning tegen te gaan. Het doel is integraal werken vanuit verschillende rollen maar wel als één overheid door alle domeinen heen.  

Binnen veiligheid hanteren we vijf veiligheidsvelden: veilige leef- en woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid (ondermijning). Binnen de velden stellen we prioriteiten. Alle velden pakken we integraal met onze partners aan. De verbinding tussen zorg en veiligheid loopt als een rode draad door de onderdelen heen waarbij het belang van de koppeling tussen zorg en veiligheid niet meer weg te denken is.

Ook als er openbare orde of veiligheidsincidenten zijn dan lossen we deze zo goed als mogelijk op. Zo zetten we o.a. in op toezicht en handhaving op straat, zijn we zeer betrokken bij de veiligheidsregio, zetten we in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en adviseren we bestuur over juridische handhaving of openbare ordeverstoringen.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 09:26:38 met de export van 02/08/2022 14:22:01